Historie školy

Do roku 1779 ve Skořenicích žádná škola nebyla. Teprve v tomto roce si obyvatelé Skořenic uvědomili, jak důležité je v obci školu mít a poprosili tehdejšího pana pátera Martina Jana Ungrichta o povolení výuky. Ten jim vyhověl. První výuka tak probíhala v budově fary. To trvalo do roku 1822, kdy se výuka zanedbávala z důvodu velkého počtu dětí a malého prostoru. Tehdejší vrchnost proto nařídila výstavbu školy. Stavba trvala téměř dva roky, takže v roce 1824 mohla být panem páterem Antonínem Rákosníkem slavnostně posvěcena. Tehdy byla postavena jen přední část se třemi třídami a bytem v přízemí.

O 100 let později v roce 1924 se rozhodlo obecní zastupitelstvo školu zvětšit do dnešní podoby. Rozpočet činil 220 000Kč a přestavba trvala půl roku. V této budově se vyučovalo až do roku 1988, kdy okresní školský úřad navrhl školu zavřít z důvodu klesajícího počtu dětí. Tento návrh byl projednán v KSČ a jako poslední ho schválila rada místního národního výboru. Po dvou stech a devíti letech tak skončilo ve Skořenicích řádné vyučování. V tomto období zde nejdéle působil pan učitel Miloslav Zelenka s manželkou (od roku 1953, tedy 35 let).

Znovuotevření školy bylo hlavním požadavkem občanů v anketě Občanského fóra v březnu 1990, ale museli si počkat až do roku 1993, kdy 1. září 1993 byla oficiálně zahájena školní výuka. Ve škole bylo nutné provést spoustu změn a oprav. První ředitelkou se stala paní Marie Kršková.

V roce 1996 nastoupila na ZŠ Skořenice Mgr. Iveta Diepoltová a ta se po odchodu paní Krškové do důchodu na základě konkurzního výběrového řízení stala novou ředitelkou. V období deseti let, během působení starosty obce Ing. Václava Štancla a Ing. Jana Cvrka ve škole proběhly mnohé opravy, které zpříjemnily dětem pobyt ve škole (nová dlažba po celé budově, nová podlaha v tělocvičně, výměna topných těles a osvětlení).  V roce 2001 byla vytvořena půdní vestavba, kde vznikly dvě nové třídy. V roce 2004 bylo vybudováno na školním pozemku víceúčelové hřiště, které slouží jak k účelům pouze školním, tak i občanům obce. V celé budově školy byla vyměněna okna a začalo se též s opravou fasády budovy.  V dalších letech došlo k výměně podlahových krytin ve třídách, vybavení tříd novým nábytkem a v  roce 2015 byly opraveny toalety. V roce 2013 byl rekonstruován školní byt a přestavěn na třídy MŠ tak, aby v něm mohla probíhat výuka předškolních dětí. Škola se tak rozrostla o 3 nové herny, kuchyň, WC, šatnu, novou koupelnu a dva příruční sklady. Rozsáhlých změn se dočkala v roce 2016 také výdejna a jídelna ZŠ. Výdejna byla v roce 2016 vybavena moderním výdejním GASTRO nádobím a v jídelně jsou nové židle a stoly. Ani MŠ nezůstává pozadu. Důležitým krokem bylo odkoupení fary do vlastnictví obce. Mohla začít izolace budovy, oprava 2 tříd, výměna podlahové krytiny, úprava šatny. Výraznou změnu prodělala na základě požadavků hygienické stanice i kuchyň. Je v ní moderní nerezový nábytek, konvektomat, nerezové gastro nádoby. K zásadní úpravě (dořešení skladových prostor, úpravy zeleniny, zvětšení jídelních prostor) dojde při plánované rozsáhlejší rekonstrukci budovy. 

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31