Družina je umístěna v budově Obecního úřadu, kde má k dispozici dvě herny a jednu místnost pro pracovní a výtvarné činnosti. Herny jsou vybaveny dostatkem stolních a společenských her, stavebnicemi, různými hračkami, knihami a dětskými časopisy, počítačem. Děti mají dostatek materiálu pro výtvarné práce i pracovní činnosti. Ke své činnosti má školní družina k dispozici i prostory školy: tělocvičnu a třídu s televizorem.

Pokud počasí dovolí, většinu času tráví děti venku buď na školní zahradě a hřišti, nebo chodí na vycházky do okolí obce.

V jednotlivých odděleních pracují děti podle plánu svých vychovatelek. Věnují se jak organizované činnosti, tak mají dostatek času i k individuálním hrám.

Do celoročního plánu jsou zahrnuty i prvky z dopravní a zdravotní výchovy.

Na každý měsíc je připraven pro obě oddělení projekt, na němž se podílejí nejen vychovatelky, ale dotvářejí ho samotné děti a to jak svými výtvarnými pracemi, tak i vlastními postřehy, zážitky a nalezenými zajímavostmi k danému tématu.

Nezapomeneme ani na Drakiádu, opékání párků, cyklistické či turistické výlety, závody na sněhu, bruslení, čarodějnické odpoledne, postřehový či branný závod.

I v letošním školním roce bude školní družina zapojena do celostátní hry Recyklohraní.

Po Út St Čt So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31